Aanmelden nieuwe leerlingen

Voor het opgeven van nieuwe leerlingen kunt u contact opnemen met Anita Bremer, tel. 0528-341268 (school) of a.bremer@pricoh.nl. Zij zal dan een afspraak met u maken. U krijgt dan informatie over het onderwijsaanbod en een rondleiding. Ook kunt u haar specifieke vragen stellen. U kunt uw kind inschrijven vanaf zijn/haar derde verjaardag.

Tijdens het kennismakingsgesprek vullen we het inschrijfformulier samen in.

Agenda