Aanvraag verlof

De directie mag extra vrij geven wanneer het gaat om begrafenissen, huwelijken en jubilea van naaste familieleden. Neemt u in voorkomende gevallen even contact op met de groepsleerkracht. Hierbuiten is het wettelijk niet toegestaan vrij te geven!!!
Alleen in extreme en/of bijzondere gevallen kan overlegd worden met de directie of er een uitzondering gemaakt kan worden. Uw kind mist tijdens afwezigheid al gauw uitleg van nieuwe leerstof, onderschat u dit niet!
Voor alle duidelijkheid: zo maar eens een lang weekend valt beslist niet onder de uitzonderingen. De directie is verplicht eventueel ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

aanvraag_verlof cbs de Regenboog

werkgeversverklaring/ verklaring zelfstandige

Agenda