Bestuur

Onze school is sinds 1 augustus 2019, één van de 13 scholen van PricoH, Vereniging voor  Primair Christelijk onderwijs in Hoogeveen.

  • Alle scholen hebben de christelijke identiteit
  • We streven naar kwaliteit, eigenheid, sfeer en klantvriendelijkheid
  • De scholen staan midden in de samen-leving en zijn proactief
  • Met een plusklas voor groep 7 en 8 is er specifiek aandacht voor (hoog)begaafde kinderen

We willen graag dat alle kinderen, ongeacht hun culturele achtergrond,  zich op onze basisscholen thuis en veilig voelen. Wij stellen centraal wat kinderen wel kunnen in plaats van wat zij niet kunnen. Aansluiten bij hun ambities en hen stimuleren hun talenten te ontplooien, is volgens ons een belangrijke voorwaarde om dat te bereiken.

Lid worden

Het bestuur van de vereniging nodigt u, als ouders/verzorgers van de kinderen van De Regenboog, van harte uit lid te worden van de vereniging. De christelijke scholen zijn immers van ú en door lid te worden kunt u mede vormgeven aan het onderwijs op de school van uw kind. De contributie bedraagt € 10,- per jaar. Als u zich aanmeldt als lid, kunt u de vereniging machtigen de contributie per automatische incasso te innen. Het adres van het secretariaat is: Stoekeplein 8A, 7902 HM Hoogeveen, telefoon 0528-234494. Meer informatie vindt u op www.pricoh.nl

Agenda