Missie

De Christelijke basisschool ‘de Regenboog’ is een school, waar kinderen Samen Werken en Samen Spelen, een veilige plek hebben en waar ambitieus gewerkt wordt aan hun ontwikkeling.

Agenda