MR

Op iedere school kunnen ouders meebeslissen over het beleid op school in een Medezeggenschapsraad (MR).
Ook onze school heeft een dergelijke raad. Er zitten 3 personeelsleden in die de belangen van het personeel behartigen en 3 ouders die de belangen van de ouders van de school behartigen. Leden van de MR worden gekozen vanuit het team en alle ouders van de school.

Dit schooljaar (2017-2018) zitten in de MR:

– Annemiek Botter                                 – Marieke Hein

– Nicole Krikken                                     – Marijke Jonkman

– Sabrina Slomp                                     – Ingrid Kip

Via de week info op vrijdag houden wij u op de hoogte van de agenda en de notulen. Heeft u vragen of opmerkingen voor onze MR of wilt u graag een bepaald onderwerp op onze agenda zien, dan kunt u ons mailen. Ons mailadres is: mrregenboog@outlook.com

 

Samen met de andere scholen is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR) Van iedere school zit hierin een personeelslid en een ouder. Voor de namen van de leden verwijzen we u naar de schoolgids.

Agenda