Onze School

DSC_0834

Sinds augustus 1997 is het gebouw aan de Jan Naardingweg 56 in gebruik. In het schooljaar 1996-1997 heeft er een verbouw/nieuwbouw plaatsgevonden. Vanwege groei van het aantal leerlingen zijn er nadien nog diverse verbouwingen geweest. We beschikken nu over 10 groepslokalen. Vanwege bevolkingskrimp, waar ook wij mee te maken hebben zijn hier 8 lokalen van in gebruik. De overige lokalen worden gebruikt als schoolbibliotheek en wisselruimte. Naast deze groepslokalen hebben we een gemeenschapsruimte (het binnenplein), een teamkamer en een speellokaal.
Het gebouw heeft twee ingangen (één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw) Er is voor de kinderen rondom de school een groot plein waarop diverse speeltoestellen staan. Een team van creatieve ouders zorgt er voor dat de school, een aantal keren per jaar, wordt aangekleed in een bepaald thema.

Agenda