Overblijven

In principe kunnen alle leerlingen van onze school overblijven in de lunchpauze, mits ze ‘s middags ook naar school gaan. Het overblijven wordt geregeld door een aantal vaste overblijfkrachten.
We onderscheiden ‘vaste’ overblijfkinderen en kinderen die ‘incidenteel’ overblijven. Een vast overblijfkind is een kind dat elke week op dezelfde vaste dag overblijft. Een incidenteel overblijfkind blijft niet wekelijks op een zelfde dag over.

Voor aanmelding van nieuwe overblijfkinderen dient er altijd contact opgenomen worden met de overblijfcoördinator. Zij zorgt dat er een inschrijfformulier wordt ingevuld en ondertekend.

Kinderen die incidenteel overblijven moeten aangemeld worden door het invullen van een overblijfbriefje. Deze zitten in een kistje op een tafel bij de keuken. De ingevulde briefjes moeten in de overblijfbus worden gedeponeerd, op de dag waarop wordt overgebleven, uiterlijk om 11.45u.

Voor de betaling van het overblijven wordt er met strippenkaarten gewerkt. Deze strippenkaarten worden zowel voor vaste overblijfkinderen als voor incidentele overblijvers gebruikt. Over de aanschaf van de strippenkaarten verwijzen we u naar de informatie in de schoolgids en op de kalender.

Afmelden (vóór kwart voor twaalf) kan op 2 manieren:
Via het formulier bij het keukentje
Bij het afmelden bij de leerkracht, in geval van ziekte (wel apart vermelden)

Kosten:
€ 1,00 per kind per keer. (Hiervoor dienen strippenkaarten aangeschaft te worden)

Overblijfcoördinator:
Diana Blokzijl

Agenda