schooldoelen 2018-2019

Doelen voor 2018-2019

Elk schooljaar maken we een schooljaarplan. In dit schoolplan staan de doelen die we met elkaar hebben gesteld voor dit schooljaar. Tijdens de informatieavond bent u op de hoogte gesteld van de doelen. In deze weekinfo willen we de doelen nogmaals onder de aandacht brengen.

Het betrekken van kinderen bij doelen:
Leerlingen vanaf groep 5 gaan mee met oudergesprekken.

Digitale verwerking:
Vanaf groep 5 willen we de leerlingen de verwerking op chromebooks laten doen in de plaats van in schriften en werkboeken. We willen de chromebooks bewust inzetten, maar ook bewust wegleggen!

Werkdrukverlichting:
Voor het schooljaar 2018 2019 hebben we extra geld gekregen voor vermindering werkdruk leerkrachten. Het team van CBS de Regenboog heeft gekozen om:
 Een leerkracht een dag in de week vrij te stellen zodat deze een aanbod kan bieden aan leerlingen die meer aan kunnen. (Zodat dit tijd bespaart voor de groepsleerkracht)
 Een onderwijsassistent te benoemen die leerlingen met meer zorgbehoefte extra ondersteuning kan bieden. .

Muziek:
In 2017-2018 Heeft het team trainingen gehad en ondersteuning gekregen in de klassen. In 2018-2019 zal dit worden voortgezet.

Taal:
Op school hebben we een taalbeleidsplan waarin doelstellingen staan voor de periode van vier jaar. Dit schooljaar willen we dat kinderen meer communiceren en presenteren bij wereldoriëntatie

Druk op toetsen:
Veel leerlingen vinden toetsen erg spannend. Dat vinden we jammer. Kinderen ervaren minder druk op de toetsen
Acties n.a.v. analyse toetsen:
In de praktijk doet niet elke leerkracht hetzelfde na een toets. De een maakt werkbladen, een ander geeft extra uitleg en de ander gaat gewoon verder met de volgende les. We willen dit bespreken en afspraken maken over de acties de we uit moeten zetten na analyse van de toetsen.

Agenda